Institut za moderno muzičko obrazovanje

Dobro došli u conmusica - Institut za moderno muzičko obrazovanje

Radujemo se partnerskoj saradnji sa svim relevantnim grupacijama i institucijama u oblasti muzičkog obrazovanja kao dječijim vrićima, opšteobrazovnim školama, muzičkim školama i profesionalnim obrazovnim institucijama.

U timu Instituta za moderno muzičko obrazovanje rade muzičari, muzički pedagozi, naučnici i menadžeri- sve sami istaknuti eksperti u svojim stručnim oblastima, koji promovišu pristup muzičkom obrazovanju počevši od prenatalnog stadijuma pa sve do trećeg životnog doba.

Conmusica nudi svima zainteresovanima pristup ogromnom i potvrđenom stručnom znanju u oblastima muzičke pedagogije, menadžmenta muzičkih škola i menadžmenta kvaliteta.

Naša kompetentnost se bazira na našem muzičko-pedagoškom istraživačkom radu, na razvoju i proizvodnji nastavnih materijala i na dugogodišnjem pedagoškom i naučnom uspješnom vođenju vlastitih muzičkih škola..

Radujemo se razgovoru sa Vama!