Institute for Modern Music Education

Nastavni programi

 

U život sa muzikom je jedan jedinstven program za trudnice i bebe još u tijelu majke.

Knjiga koju prati CD, pored novih i tradicionalnih pjesama i stihova prilagođenih djeci, sadrži dragocijene informacije o trudnoći i o razvoju bebe kao i vježbe pokreta, koncentracije i meditacije.

 

»   više informacija o programu „U život sa muzikom“

»   Informacije o strukturi naših nastavnih programa.

»   conmusica - Online shop

»   Amazon narudžbe

»   Playback-CD narudžbe

„Max & Mia“ je jedan koncept za rano muzičko obrazovanje od rođenja pa sve do četvrte godine života. Središte koncepta čini cjelokupni razvoj djeteta i razvoj njegovog muzičkog potencijala. U grupama koje čine roditelji i djeca učvršćuje se veza čovjeka i muzike i jača odnos roditelja i djece. Na razvojno psihološki strukturiran i djeci prilagođen način inspirišu se roditelji i djeca da otkriju nešto novo, vlastito tijelo, da dožive zvukove i radost i da obogate svoju komunikaciju muzičkim aktivnostima.

Knjiga 2 izlazi u septembru 2011

Knjiga 3 izlazi u novembru 2011

Knjiga 4 izlazi u januaru 2011

 

»   više informacija o „Max i Mia“-Reihe

»   Informacije o strukturi naših nastavnih programa.

»   conmusica - Online shop

»   Amazon narudžbe

»   Playback-CD narudžbe

Program Max & Mia nastavlja se u 4 knjige edicije "Max & Mia u čudesnom svijetu muzike" za djecu od 4.-6. godine kao priprema za dalju instrumentalnu nastavu od 6. godine života.

 

»   više informacija o Čudesnom svijetu muzike

»   Informacije o strukturi naših nastavnih programa.

»   conmusica-Onlineshop

»   Amazon narudžbe

My Guitar je nastavni koncept u 4 knjge za akustičnu gitaru.

Ravnopravno se tretiraju sve teme i muzički stilovi - pratnja, melodija, klasični solo komadi i ansambli; osnove aranžiranja, harmonizacija i improvizacija.

  • Knjiga 3 izlazi u septembru 2012
  • Knjiga 4 izlazi u proljeće 2013

»   Više informacija

»   conmusica - Online shop

»   Amazon narudžbe

My Electric Guitar - nastavni koncept u 2 knjige za električnu gitaru.

Pored muzičko-tehničkih osnova sviranja električne gitare i improvizacije nude se muzičko-teoretska osnovna znanja.

U ansamblima i grupnoj nastavi prisutan je od samog početka osjećaj pripadanja ansamblu.

»   Više informacija

»   Band 1 conmusica - Online shop

»   Band 1 Amazon narudžbe

Power of Rhythm - nudi u 2 knjige osnove sviranja udaraljki i uvodi učenika u veliki svijet perkusionih instrumenata.

Praktično se nude tehničke osnove ritma i sviranja udaraljki i ritmičke strukture.

Ravnopravno se tretira svaki muzički stil kroz sviranje u ansamblu i solo repertoarima koji nude motivirajuću nastavu.

 

»   Više informacija

»   Band 1 conmusica - Online shop

»   Band 1 Amazon narudžbe

Amadeus i prijatelji (knjiga 1 i 2) - Ova škola za muzičare na instrumentu sa tipkama u dvije knjige pruža djeci od sedme godine života mogućnost da uz svirku, i na njima prikladan način, steknu osnovno muzičko obrazovanje na instrumentu sa tipkama.

Glavni instrument je ipak Keyboard ; u svakom momentu je bez problema moguć prelaz na klavir. Na solidnoj muzičko-pedagoškoj osnovi i sa mnogo uživanja i zadovoljstva

  • omogućava se obimno muzičko osnovno obrazovanje
  • polaže se pažnja na ravnomjeran razvoj tehnike sviranja istovremeno za obe ruke
  • razvija se sigurna sposobnost čitanja u violinskom- i bas -ključu
  • ostvaruje se kreativan odnos prema muzici i uvod u improvizaciju

 

»   Više informacija

»   Schott - Online shop narudžba


Keyboard aktiv – Metoda za Keyboard (knjiga 1 do 4) - Ovaj nastavni program u četiri knjige obraća se svima koje žele da uče svirati na modernom Keyboard-u, bilo da se radi o nastavi ili individualnom studiju.

Početnici u svakom starosnom dobu i bez muzičkog predznanja, takođe duvači, gitaristi i pjevači, koje putem instrumenta sa tipkama tragaju za pristupom nauci o hermoniji i kompoziciji, pronalaze ovdje u kompaktnim nastavnim jedinicama sa popularnim songovima i korisnim savjetima siguran put ka uspjehu.

Program je prikladan za pojedinačnu nastavu, a na sasvim poseban način za mješovitu nastavu sa instrumentom sa tipkama. Optimalno sadrži CD.

 

»   Više informacija

»   Schott - Online shop narudžba


Piano aktiv – Metoda za digitalni piano (knjiga 1 do 4)

Ovaj nastavni program u četiri knjige obraća se svima koji žele da uče svirati na modernom digitalnom klaviru, bilo da se radi o nastavi ili o individualnom studiju.

Program je prikladan za pojedinačnu nastavu, a na veoma poseban način i za grupnu nastavu na instrumentu sa tipkama.

 

»   Više informacija

»   Schott - Online shop narudžba


Novi put za sviranje na Kayboard-u (knjiga 1 do 6)

Već milion puta potvrđeni koncept za nastavu i individualni studij- pojavljuje se sad prerađen, proširen i u novom izdanju.

Nastavni program u šest knjiga namjenjen je svima koji bilo kroz nastavu ili individualni studij, putem metodskih nastavnih jedinica, putem popularnih songova i korisnih savijeta žele da uče ili prošire svoje znanje sviranja na Keyboardu .

Muzičko-teoretski utemeljen nastavni proces – bez opterećenja – vodi kroz sve knjige koje će svojim muzičkim programom koji je orijentisan ka uspjehu, obrazovati ne samo dobre „svirače“ na tastaturama, nego i prave muzičare.

Muzičari sa predznanjem mogu da počnu sa knjigom 2 ili 3.

 

»   Više informacija

»   Schott - Online shop narudžba