Institute for Modern Music Education

Ovako postajete član conmusica

 

Najvašnije ukratko

 • Članstvo se stiče na zahtijev kao „conmusica partner“, „conmusica centar“ ili „conmusica academy“.
 • Članom mogu postati muzičke škole
 • Za prijem zahtijeva određuje se jednokratna taksa u visini od KM ( + 17 % PDV)
 • Članstvo počinje nakon primljene uplate
 • Članarina iznosi – neovisno o broju učenika i formi partnerstva - KM mjesečno odn. KM godišnje (+17 % PDV)..
 • Taksa za certifikaciju za „conmusica center“ i „conmusica academy“ iznosi dvogodišnje KM (+17 % PDV).
 • Otkazivanje članstva je moguće nakon dvije godine trajanja članstva uz tromjesečni otkazni rok do 30.09.jedne godine i završava se slijedećeg 31.12. iste godine.

Članstvo - Pretpostavke

Pretpostavke

 1. Svi nastavnici muzičke škole imaju završeno muzičko-pedagoško stručno obrazovanje ili odgovarajuću kvalifikaciju na osnovu stručne prakse i najmanje jednom godišnje se usavršavaju na jednom od stručnih seminara.

 2. Nastava se u svim predmetima izvodi na osnovu obaveznog Curriculuma. Nastava obuhvata

  • rano muzičko obrazovanje koncipirano u Curriculumu od rođenja pa sve do zvršetka šeste godine života (npr. -prema conmusica – Programu „ Max i Mia“)
  • Instrumentalnu nastavu
  • Vokal i horsko pjevanje
  • Sviranje u ansamblu u različitim sastavima

 3. Rukovodstvo škole posjeduje stručnost u oblasti Management-a koje se potvrđuje posjećivanjem odgovarajućih stručnih seminara, završenim studijem ili stručnom praksom.

 4. Muzička škola je u pisanoj formi uspostavila svoje principe rada i prenosi ih svojim saradnicima i klijentima u obliku Filozofije, Vizije, Misije i/ili smjernica.

 5. Poštovanje temeljnih principa uspostavljene poslovne djelatnosti (redovno radno vrijeme, ugovori sa saradnicima, ugovori sa učenicima, uslovi poslovanja, školski raspored, cjenovnik, godišnji plan itd.)

 6. Muzička škola raspolaže prikladnim nastavnim prostorijama sa funkcionalnom i savremenom opremom. Oprema se ogleda npr. u uređenju nastavnih prostorija, čekaonice, sanitarnih prostorija, te u instrumentima kao i u potrebnim muzičko-pedagoškim pomoćnim sredstvima ( stalak za note, zidna tabla, bijela tabla, Flip Charts, CD-uređj itd.).

 7. Muzička škola je integrisana u javni život svoje okoline i preko svojih informativnih i podsticajnih inicijativa aktivno se zalaže za širenje muzičkog obrazovanja. Ovo se povrđuje nastupima učenika, koncetima nastavnika, školskim koncertima, radom na muzičkim projektima u saradnji sa opšteobrazovnim školama, muzičkim predstavama, učešćem učenika u takmičenjima i sličnim manifestacijama.


Certifikacija

U okviru certifikacije mogu se steći prava na korištenje pravno zaštićenih znakova kvaliteta conmusica center i conmusic academy koji se nakon uspješne certifikacije smiju kao kvalificirajući dodatak nazivu upotrebljavati u vanjskom predstavljanju muzičke škole.

Mogućnosti i prednosti za conmusica – članove

 • Savjetovanje u svim pitanjma poslovanja muzičke škole
 • Management seminari za rukovodstvo muzičkih škola
 • Materijal za akviziterske akcije za učenike uz besplatan Download
 • Prospekti za conmusica-nastavne programe uz besplatan Download
 • Pomoć pri provođenju procesa Managementa kvaliteta
 • Korištenje certificiranog znaka kvaliteta conmusica center i conmusica academy
  nakon uspješne certifikacije TQM
 • Manegement - Priručnik u vezi sa seminarima za usavršavanje
 • 15% rabat pri kupovini conmusica-proizvoda
 • 10% rabat na takse za seminare u oblasti pedagogije (IMME)
 • 20% rabat na takse za seminare u oblsti Managementa (IMSM)

Jedan certificirani conmusica center odgovara konceptu jedne muzičke škole i može nastati osnivanjem nove ili petvaranjem jedne već postojeće muzičke škole.

Za davanje prava na vođenje jednog conmusica center-i upotrebu znaka kvaliteta treba da budu ispunjeni slijedeći zahtjevi:

 • Dokaz ispunjenja gore navedenih zahtjeva
 • Rano muzičko obrazovanje provodiće se prema conmusica-konceptima.
 • Instrumentalna nastava se, što je više moguće, oblikuje sa conmusica-konceptima.
 • Rukovodstvo škole je završilo conmusica-Managementseminare MS I-IV absolviert (alternativno može biti priznata odgovarajuća profesionalna praksa).
 • Nastavnici su učestvovanjem na conmusica-Seminarima stekli dodatne kvalifikacije za nastavu prema conmusica-koncepcijama.
 • Muzička škola učestvuje aktivno u Total Qualitiy Manangement-Sistemu conmusica.

Za korištenje znaka kvaliteta treba da budu ispunjeni slijedeći zahtjevi koji su
dodatno naznačeni pod tačkama „conmusica center“:

 • dokaz o ispunjenju gore naznačenih pretpostavki
 • najmanje 300 učenika
 • najmanje 300 qm površine za radne prostorije
 • Svi docenti su završili fakultet ili posjeduju odgovarajuću kvalifikaciju na osnovu profesionalna prakse.
 • stalno zaposleno rukovodstvo škole
 • stalno zaposlen koordinator (recepcioner/ka)

Gore naznačeni kriteriji se preispituju dostavljanjem dokaza i uvidom na licu mjesta od strane Institute for Modern Music Education Education i dokumentuju se odgovarajućim certifikatom.

Nakon isteka dvije godine mora status kao certificiranog člana da bude na osnovu provjere nanovo potvrđen. Produženje tada važi za naredne dvije godine.