Institute for Modern Music Education

Vizija

Mi smo jedna vodeća i inovativna institucija u oblasti muzičke pedagogije i menadžmenta muzičkih škola. Za naše partnere, klijente i saradnike stvaramo trajne vrijednosti..

 

Filozofija

Svaki čovjek ima već od rođenja muzičke sposobnosti. Intenzivno bavljenje muzikom i sviranjem podstiče lični i socijalni razvoj čovjeka u svim fazama života.

 

Misija

Mi omogućavamo pristup muzičkom obrazovanju i sviranju već od prenatalnog stadijuma pa sve do trećeg životnog doba.